Jak a na co využít podložky z purenitu?

30.10.2023 Ondřej Barták

picture

Stavebnictví je odvětvím, které se neustále vyvíjí. V dnešní době, kdy se klade stále větší důraz na úsporu energie a snižování ekologického dopadu, je vytváření trvale udržitelných a energeticky efektivních budov velmi důležité. Jedním z klíčových faktorů, který hraje v této oblasti zásadní roli, je přerušení tepelných mostů. Jedním z účinných prostředků, jak tento problém řešit, jsou montážní podložky z purenitu.

Co jsou to tepelné mosty?

Tepelné mosty jsou místa v konstrukci budovy, kudy může docházet k nežádoucímu tepelnému přenosu mezi vnitřním a vnějším prostředím. Tento únik tepla může způsobit energetické ztráty a vytváření kondenzace vlhkosti, což vede ke snížení tepelného komfortu uvnitř budovy a zvýšené spotřebě energie na udržování požadované teploty. Je proto důležité při stavbě nebo rekonstrukci budovy dbát na efektivní izolaci těchto míst.

Teplo může unikat z interiéru budovy různými způsoby, včetně špatné izolace okenních parapetů, nesprávné izolace připojení mezi podlahou nebo stropem a stěnou nebo při spojení různých stavebních materiálů, jako jsou beton, kámen a kov.

Montážní podložky z purenitu a tepelné mosty

Montážní podložky z purenitu se staly účinným řešením pro přerušení tepelných mostů. Purenit, jako moderní izolační materiál, je ideální pro tuto úlohu díky svým vynikajícím izolačním vlastnostem a schopnosti minimalizovat tepelné mosty na místech spojení různých stavebních prvků, jako jsou stropy, stěny, podlahy a okna.

Hlavní výhody montážních podložek z purenitu zahrnují vysokou tepelnou odolnost a nízkou tepelnou vodivost, což zajišťuje efektivní izolaci a minimalizaci tepelného přenosu. Purenit neabsorbuje vlhkost a nesnižuje své izolační vlastnosti ani po dlouhodobém vystavení vlhkému prostředí.

Montážní podložky z purenitu jsou odolné vůči stárnutí a rozkladu, což zaručuje dlouhou životnost a minimální údržbu.

Tyto montážní podložky lze využít k vytvoření tepelné izolace mezi okenními parapety a vnějšími stěnami, což snižuje riziko kondenzace a ztráty tepla. Při montáži fasádních prvků se montážní podložky z purenitu používají k oddělení stavebních prvků a minimalizaci tepelných ztrát. Stejně tak fungují i při propojení stropních a podlahových konstrukcí s nosnými stěnami.

A pár slov na konec

Celkově lze konstatovat, že montážní podložky z purenitu přinášejí stavebnímu průmyslu nejen technologicky pokročilé řešení pro přerušení tepelných mostů, ale také zvyšují energetickou efektivitu a celkovou trvanlivost budov.

Vzhledem k rostoucímu důrazu na udržitelnost a energetickou účinnost představuje použití montážních podložek z purenitu rozumný krok směrem k budování budov, které jsou nejen funkční, ale také šetrné k životnímu prostředí. Pokud jde o tepelné mosty, je cílem zajistit účinnou izolaci bez tepelných mostů. Rádi vám pomůžeme s tímto důležitým úkolem.

picture