Tepelné mosty kolem oken a dveří - jak je řešit?

31.1.2024 Ondřej Barták

picture

Tepelný most je oblast v budově nebo konstrukci, kde tepelný tok (přenos tepla) má výrazně vyšší hodnotu než v okolních oblastech. Je to místo, kde dochází k úniku tepla nebo vnikání tepla do budovy více než obvykle.

Jednoduše potřebujete více energie k udržení stálé teploty ve vašem domě, takže si za energii připlatíte. Jednou z nejdůležitějších úvah by tak mělo být, jak udělat svůj domov pohodlnějším, ale také energeticky účinnějším – méně nákladným na provoz. Což nás přivádí k tématu: Tepelné mosty!

Co je tepelný most?

Tepelný most je oblast v budově nebo konstrukci, kde tepelný tok (přenos tepla) má výrazně vyšší hodnotu než v okolních oblastech. Je to místo, kde dochází k úniku tepla nebo vnikání tepla do budovy více než obvykle. Tepelné mosty mohou být způsobeny různými faktory, a jejich existence může mít dost negativní dopad na energetickou efektivitu budovy.

Existuje několik typů tepelných mostů:

 1. Kombinovaný tepelný most: Vzniká tam, kde se setkávají různé materiály nebo části konstrukce s odlišnými tepelnými vlastnostmi. Například spoj mezi stěnou a stropem.

 2. Geometrický tepelný most: Je způsoben geometrickými vlastnostmi konstrukce, které umožňují snadnější přenos tepla. Například rohy budovy nebo okenní otoky.

 3. Materiálový tepelný most: Vzniká kvůli špatným tepelným vlastnostem materiálů, které tvoří konstrukci. Například špatně izolovaná okna nebo chybějící izolace na určitých místech.

Tepelné mosty mohou způsobit nerovnoměrné rozložení teploty v budově, větší náklady na vytápění nebo chlazení a potenciální problémy s kondenzací vlhkosti. Eliminace nebo minimalizace tepelných mostů je důležitá pro dosažení energeticky efektivních budov a pohodlného vnitřního prostředí. To může zahrnovat lepší izolaci, používání kvalitních materiálů a správné stavební postupy.

Okna a tepelné mosty

Okna mohou být jedním z potenciálních zdrojů tepelných mostů v budovách, a to z několika důvodů:

 1. Rozdílné tepelné vlastnosti materiálů: Rám a sklo okenního systému mají odlišné tepelné vlastnosti než stěny domu. V místě, kde se setkávají, může vzniknout kombinovaný tepelný most, zejména pokud jsou různé materiály nebo konstrukce s různými tepelnými vodivostmi.

 2. Spojení okna se stěnou: Místo spojení okna se stěnou může být místem, kde dochází k tepelným mostům. Nekvalitní instalace nebo špatné utěsnění může umožnit unikání tepla nebo kondenzaci.

 3. Kovové rámy: Kovové rámy oken, zejména hliníkové, mají vyšší tepelnou vodivost než jiné materiály, což může způsobovat tepelné mosty. Novější okenní rámy jsou již ale často navrženy s ohledem na lepší tepelnou izolaci.

 4. Dvojsklo a prostor mezi skly: Tepelný most může vzniknout i v oblasti mezi dvěma skly. V tomto prostoru může docházet k kondenzaci a vytváření nežádoucího tepelného mostu.

Aby se minimalizovaly tepelné mosty spojené s okny, je důležité zvolit kvalitní okenní systémy, vhodné materiály a zajistit správnou instalaci. Moderní okna jsou často navržena s ohledem na energetickou efektivitu a minimalizaci tepelných mostů. Upravované normy a požadavky na energetickou účinnost podporují vývoj a využívání okenních systémů, které minimalizují tepelné ztráty v budovách.

Jak zabránit tepelným mostům u oken?

 • Sklo oken: Dvojskla, trojskla nebo dokonce čtyřskla a vhodné materiály rámů oken (například plast nebo dřevo) mohou pomoci snížit tepelné mosty.
 • Plyn: Plynem plněné zasklení není vtip. Dutina mezi skly je vyplněna vysušeným vzduchem nebo, pro zvýšení tepelné izolace, vzácným plynem (argon, krypton).
 • Rámy oken: Vyberte si rámy oken vyrobené z materiálů s nízkou tepelnou vodivostí. Hliníkové rámy bez tepelných izolací nejsou z pohledu teplených ztrát vhodné. Hliník je dobrý vodič tepla. Lepší možnosti jsou dřevo, sklolaminát a PVC s izolačními vzduchovými komorami. Tyto okenní rámy jsou ještě lepší, pokud jsou izolované.
 • Distanční vložky: Výběr oken s lepšími distančními vložkami může také pomoci zabránit tepelným mostům v oknech. Mnohem lepší možností je vyhnout se vložkám vyrobeným z hliníku a oceli a zvolit nerezovou ocel a různé kompozitní materiály.
 • Montáž oken: Správná montáž oken je samozřejmě zásadní. Ideální je předsazená montáž oken - u předsazené montáže je okno zasazeno do zateplovací vrstvy fasády a je tak na vnější straně domu (není zapadlé dovnitř). U tohoto druhu montáže není potřeba žádný zásah do interiéru a doporučuje se proto u rekonstrukcí, novostaveb i nízkoenergetických domů. Izolace kolem oken výrazně sníží množství energetických ztrát. Pro snížení tepelných mostů kolem oken ideální Purenit.

Řešíte teplné mosty u své stavby či domu? Rádi vám pomůžeme, napište nám,

picture