Co jsou to tepelné mosty a jak na ně?

29.11.2023 Ondřej Barták

picture

Co je to vlastně ten tepelný most a proč by vás to mělo zajímat? Na to se podíváme v dnešním článku.

Co jsou to tepelné mosty?

Tepelné mosty jsou oblasti v konstrukci budov nebo jiných struktur, které jsou citlivější na tepelný přenos než okolní materiál (v těchto místech tedy dochází k větším únikům tepla, než je tomu v jejich okolí). Jsou to tedy místa, kde dochází k výraznému úniku tepla nebo chladu, což může mít negativní dopad na energetickou efektivitu a pohodlí v prostoru. Tepelné mosty mohou být přítomny v různých typech budov a konstrukcí.

Příčiny tepelných mostů jsout:

  1. Špatná izolace: Nedostatečná nebo nesprávně nainstalovaná izolace může vést ke zvýšenému tepelnému přenosu.

  2. Rozdíly v materiálech: Použití materiálů s různými tepelnými vlastnostmi může způsobit vznik tepelných mostů.

  3. Spoje a přechody: Místa, kde dochází ke spojům mezi různými materiály nebo konstrukčními prvky, mohou být náchylná k tepelným mostům.

  4. Průchody instalací: Otvory nebo průchody pro instalace, jako jsou okna, dveře, nebo průchody pro potrubí a kabely, mohou být místem pro vznik tepelných mostů.

Důsledky tepelných mostů zahrnují zvýšenou energetickou spotřebu, nekomfortní teploty v místech v blízkosti mostů (například chladné zdi), kondenzaci a třeba i riziko vzniku plísní. Efektivní návrh a izolace jsou klíčovými faktory při minimalizaci vlivu tepelných mostů na energetickou účinnost a pohodlí v budovách.

Jak vyřešit nebo odstranit tepelné mosty?

Odstranění tepelných mostů může být celkem náročný a odborný proces, zejména v již existujících budovách. Níže jsou uvedeny některé obecné strategie, jak snížit vliv tepelných mostů:

  1. Doplňková izolace: Přidání dodatečné izolace na tepelně mostové oblasti může výrazně snížit tepelný přenos. Izolační materiály, jako jsou minerální vlny, pěna nebo izolační desky, mohou být použity k doplnění existující izolace nebo k izolaci oblastí s nízkou odolností vůči teplu.

  2. Lepší okna a dveře: Modernizace oken a dveří na energeticky úspornější varianty může snížit tepelné mosty spojené s těmito otevíracími prvky.

  3. Těsnění průchodů a spojů: Důkladné těsnění otvorů nebo spojů kolem oken, dveří, potrubí, a dalších průchodů může minimalizovat nežádoucí tepelné mosty.

  4. Zlepšení konstrukce: Při renovaci nebo přestavbě může být úprava konstrukce, například odstraněním studených mostů nebo použitím materiálů s lepší tepelnou odolností, účinným způsobem boje s tepelnými mosty.

  5. Profesionální hodnocení a plánování: Pro komplexnější nebo specifické situace může být užitečné získat odborné hodnocení od inženýrů nebo energetických specialistů, kteří mohou navrhnout specifická opatření pro konkrétní stavbu.

S tepelnými mosty vám může pomoci i materiál Purenit. Purenit je inovativním produktem vyráběným z tvrdé polyuretanové pěny, který vzniká kombinací polyuretanového recyklátu z naší vlastní výroby a polyisokyanurátu. Tento materiál nabízí jedinečné vlastnosti, které se osvědčily především při eliminaci a redukci tepelných mostů.

A jaké má Purenit další výhody? Purenit je odolný vůči chemikáliím, lze jej kombinovat a lepit s jinými materiály. Je také odolný vůči vysokým teplotám, vlhkosti, je bez tloušťkového bobtnání a praskání, s vysokou pevností v tlaku a výbornými tepelně izolačními vlastnostmi. 

Výrobky z purenitu jsou pevné, lehké, snadno opracovatelné všemi obráběcími stroji (podobně jako dřevo) a stejně tak do něj lze snadno šroubovat.

Rádi vám s tepelnými mosty poradíme, napište nám, nebo zavolejte.

picture